WHY – mikä on Camp Landin olemassaolon tarkoitus?

Jokainen organisaatio osaa kertoa tuotteistaan ja palveluistaan, mutta harvempi yritys osaa kertoa olemassaolon tarkoituksensa. Yhdysvaltalaisen ajattelijan, markkinoinnin ja johtamisen konsultin Simon Sinekin teorian löytäminen oli vavahduttava kokemus – useat näkökulmat sekä muotoilijan että tuote-, tila- ja konseptisuunnittelijan taustastani tuntuivat asettuvan harmonisesti paikoilleen.

People don’t buy what you do – they buy why you do it. Ihmiset eivät osta sitä mitä teet, vaan miksi teet, mitä teet.

Camp Landin olemassaolon tarkoitus on mahdollistaa luontokokemus kaikille ihmisille.

Konseptisuunnittelussa ja markkinoinnissa jämähdetään usein puhumaan what-tasosta, eli aina niin ainutlaatuisista tuotteista ja parhaista palveluista. Uniikki kilpailuetu saattaa olla tapa, keino tai menetelmä, jolla tuotteet tehdään, mutta jos organisaatio ei ole koskaan pysähtynyt miettimään olemassaolon tarkoitustaan, potentiaali valuu hukkaan niin myynnin, johtamisen kuin markkinoinnin suhteen.

Joskus WHY-tasoa on hankala sanoittaa: jokin tuntuu hyvältä ja luotettavalta ilman, että siihen löytyisi sanoilla kuvattavaa perustetta. WHY on ikään kuin palapeli: kun tiedät yrityksen olemassaolon tarkoituksen, tiedät millaiseen palapelin koloon se sopii solahtaen ja mihin sitä ei voi väkisin sulloa.

Olemassaolon tarkoitus on yrityksen strategian ydin, joka ohjaa isossa kuvassa tulevaisuuden suunnittelua ja vastaavasti arkipäivän perspektiivissä pienimpiäkin päätöksentekohetkiä. Kun WHY on selkeä, abstraktit asiat muuttuvat konkreettiseksi. Kirkastettu olemassaolon tarkoitus auttaa tiimin rekrytoinnissa, sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä sekä markkinoinnissa. WHY helps you to think, act and communicate to the world.

Merkityksellisyys punoutuu luontosuhteeseen

Simon Sinekin Golden Circle -teoria on erittäin yksinkertainen. Yrityksen olemassaolon tarkoitus ei koskaan saa olla rahallisen voiton tuottaminen – raha on vain tekemisen tulos. WHY inspiroi ja asettaa vision, jota kohti kulkeminen on merkityksellistä.

Camp Landin merkityksellisyys ja olemassaolon tarkoitus punoutuu nykyihmisen luontosuhteeseen: urbanisaation myötä syntynyt kaipuu luontoon on rajaton markkina. Psykologiassa ja muissa ihmistieteissä on tiedetty jo pitkään urbanisaation lisäävän muun muassa mielenterveysongelmien määrää. Tekninen ja digitaalinen kehitys ei ole vähentänyt ihmiskunnan ekologisia sidoksia, vaan päinvastoin kasvattanut niitä. Luonnon positiivinen vaikutus terveyteen on todistettu runsain tutkimuksin.

Vaikka luonto olisikin läsnä jossain muodossa, kuten puistoina tai vesistöinä kaupungeissa, on kaipuu luontoon kokonaisvaltainen tarve. Glamping-teltoissamme luonto tulee kirjaimellisesti lähelle: aivan seinän taakse.

Camp Land’s WHY mission statement:

We believe that experiencing the nature is a human right.

Kaikki tekemisemme tähtää autenttisen luontoelämyksen tarjoamiseen siten, että estetiikka ja ekologisuus kulkevat käsi kädessä. Uskomme, että kokemus luonnosta on jokaisen ihmisen oikeus.

Janne Tyynismaa

Kirjoittaja on Camp Land Oy:n toimitusjohtaja ja muotoilija. Lahden muotoiluinstituutin ja  Keski-Suomen käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksen käynyt Tyynismaa on suunnitellut sekä tuotteita että konsepteja mm. Siparilalle, Iskulle sekä tilasuunnittelua yrityksille, rakennusliikkeille ja yksityisasiakkaille. Hänen intohimona on kokonaisuuksien hahmottaminen ja käyttäjälähtöinen suunnittelu.